Thủ tướng Chính phủ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung