Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hoá

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 990 năm Thanh Hoá.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 990 năm Thanh Hoá.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 990 năm Thanh Hoá.
Lên top