Thủ tướng Chính phủ làm việc với Tòa án nhân dân tối cao

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao.