Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo ứng phó khẩn cấp bão số 6 Nakri

Dự báo vị trí, đường đi của bão số 6. Ảnh NCHMF
Dự báo vị trí, đường đi của bão số 6. Ảnh NCHMF
Dự báo vị trí, đường đi của bão số 6. Ảnh NCHMF
Lên top