Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Phó Tư lệnh Quân khu 1 và Quân khu 5

Đại tá Hứa Văn Tưởng. Ảnh: Báo Quảng Nam
Đại tá Hứa Văn Tưởng. Ảnh: Báo Quảng Nam
Đại tá Hứa Văn Tưởng. Ảnh: Báo Quảng Nam
Lên top