Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm nhiều nhân sự Ngân hàng Chính sách xã hội

Ông Dương Quyết Thắng tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội. Ảnh Nhuệ Mẫn
Ông Dương Quyết Thắng tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội. Ảnh Nhuệ Mẫn
Ông Dương Quyết Thắng tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội. Ảnh Nhuệ Mẫn
Lên top