Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm nhân sự 2 cơ quan

Trung tướng Trịnh Văn Quyết và ông Nguyễn Đức Minh. Ảnh: daihoidang.vn
Trung tướng Trịnh Văn Quyết và ông Nguyễn Đức Minh. Ảnh: daihoidang.vn
Trung tướng Trịnh Văn Quyết và ông Nguyễn Đức Minh. Ảnh: daihoidang.vn
Lên top