Thủ tướng chia buồn với các gia đình cán bộ, chiến sỹ và công nhân tử nạn

Hiện trường sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: Trần Hồng.
Hiện trường sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: Trần Hồng.
Hiện trường sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: Trần Hồng.
Lên top