Thủ tướng chỉ thị tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều

Thủ tướng chỉ thị tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều. Ảnh: Theo VGP.
Thủ tướng chỉ thị tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều. Ảnh: Theo VGP.
Thủ tướng chỉ thị tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều. Ảnh: Theo VGP.
Lên top