Thủ tướng chỉ thị tăng cường quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu

Tình trạng nhập khẩu phế liệu gây nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường. Ảnh: PV
Tình trạng nhập khẩu phế liệu gây nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường. Ảnh: PV
Tình trạng nhập khẩu phế liệu gây nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường. Ảnh: PV
Lên top