Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thủ tướng: Chỉ dùng ODA cho đầu tư phát triển

Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Ảnh: VGP/Quang Hiếu