Thủ tướng chỉ đạo xử lý thông tin báo chí nêu về cầu Thanh Trì

Cầu Thanh Trì kẹt cứng ngày đầu giảm tốc độ tối đa (ngày 16.3). Ảnh: Thế Bằng
Cầu Thanh Trì kẹt cứng ngày đầu giảm tốc độ tối đa (ngày 16.3). Ảnh: Thế Bằng
Cầu Thanh Trì kẹt cứng ngày đầu giảm tốc độ tối đa (ngày 16.3). Ảnh: Thế Bằng
Lên top