Thủ tướng chỉ đạo xem xét dự án nhận chìm vật chất ở biển Bình Thuận

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1.
Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1.
Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1.
Lên top