Thủ tướng chỉ đạo tổ chức tốt thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 tại Hà Nội

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VGP.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VGP.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VGP.
Lên top