Thủ tướng chỉ đạo thúc đẩy sản xuất, lưu thông, xuất khẩu nông sản

Một điểm hỗ trợ tiêu thụ nông sản Hải Dương tại trụ sở Liên minh HTX thành phố Hà Nội (số 217 Trần Phú, Hà Đông). Ảnh: Nguyên Trang
Một điểm hỗ trợ tiêu thụ nông sản Hải Dương tại trụ sở Liên minh HTX thành phố Hà Nội (số 217 Trần Phú, Hà Đông). Ảnh: Nguyên Trang
Một điểm hỗ trợ tiêu thụ nông sản Hải Dương tại trụ sở Liên minh HTX thành phố Hà Nội (số 217 Trần Phú, Hà Đông). Ảnh: Nguyên Trang
Lên top