Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu gạo

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu gạo. Ảnh minh họa: Đức Thành
Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu gạo. Ảnh minh họa: Đức Thành
Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu gạo. Ảnh minh họa: Đức Thành
Lên top