Thủ tướng chỉ đạo thanh tra toàn bộ việc sử dụng đất quốc phòng trên cả nước

Một số diện tích đất quốc phòng, trong đó có sân golf sau quyết định của Thủ tướng được giao để mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất.
Một số diện tích đất quốc phòng, trong đó có sân golf sau quyết định của Thủ tướng được giao để mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất.
Một số diện tích đất quốc phòng, trong đó có sân golf sau quyết định của Thủ tướng được giao để mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất.
Lên top