Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và ứng phó bão số 7

Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và ứng phó bão số 7. Ảnh NCHMF
Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và ứng phó bão số 7. Ảnh NCHMF
Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và ứng phó bão số 7. Ảnh NCHMF
Lên top