Thủ tướng chỉ đạo làm rõ thông tin "tiêm vaccine không cần đăng ký"

Dòng trạng thái khoe tiêm vaccine COVID-19 không cần đăng ký của cô gái. Ảnh chụp màn hình
Dòng trạng thái khoe tiêm vaccine COVID-19 không cần đăng ký của cô gái. Ảnh chụp màn hình
Dòng trạng thái khoe tiêm vaccine COVID-19 không cần đăng ký của cô gái. Ảnh chụp màn hình
Lên top