Thủ tướng chỉ đạo kiểm tra việc người dân ở TPHCM lên phường hỏi cứu trợ

Cán bộ rà soát các đối tượng khó khăn để hỗ trợ trong dịch bệnh COVID-19. Ảnh Tú Phúc
Cán bộ rà soát các đối tượng khó khăn để hỗ trợ trong dịch bệnh COVID-19. Ảnh Tú Phúc
Cán bộ rà soát các đối tượng khó khăn để hỗ trợ trong dịch bệnh COVID-19. Ảnh Tú Phúc
Lên top