Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn thuyền viên bị mất tích

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn thuyền viên bị mất tích tại biển Cửa Việt. Ảnh minh hoạ: Hưng Thơ
Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn thuyền viên bị mất tích tại biển Cửa Việt. Ảnh minh hoạ: Hưng Thơ
Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn thuyền viên bị mất tích tại biển Cửa Việt. Ảnh minh hoạ: Hưng Thơ
Lên top