Thủ tướng chỉ đạo hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả động đất

Bản đồ chấn tâm trận động đất 4,9 độ richter xảy ra tại Lai Châu. Ảnh: Viện Vật lý Địa cầu.
Bản đồ chấn tâm trận động đất 4,9 độ richter xảy ra tại Lai Châu. Ảnh: Viện Vật lý Địa cầu.
Bản đồ chấn tâm trận động đất 4,9 độ richter xảy ra tại Lai Châu. Ảnh: Viện Vật lý Địa cầu.
Lên top