Thủ tướng chỉ đạo chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.