Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an điều tra vụ nước nhiễm dầu thải

Chất thải tại được ghi nhận ở đầu nguồn nước Sông Đà. Ảnh: Tô Thế
Chất thải tại được ghi nhận ở đầu nguồn nước Sông Đà. Ảnh: Tô Thế
Chất thải tại được ghi nhận ở đầu nguồn nước Sông Đà. Ảnh: Tô Thế
Lên top