Thủ tướng: Chấm dứt tình trạng 'phát canh thu tô' ở nông lâm trường

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo chấm dứt tình trạng "Phát canh thu tô" ở các nông, lâm trường.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo chấm dứt tình trạng "Phát canh thu tô" ở các nông, lâm trường.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo chấm dứt tình trạng "Phát canh thu tô" ở các nông, lâm trường.
Lên top