Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thủ tướng: Các ngành dừng mọi cuộc họp không cần thiết để chống bão số 3