Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Ông Phạm Anh Tuấn. Ảnh: VGP
Ông Phạm Anh Tuấn. Ảnh: VGP
Ông Phạm Anh Tuấn. Ảnh: VGP
Lên top