Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ông Vũ Quang Minh tại một sự kiện đối ngoại. Ảnh: Thế giới và Việt Nam
Ông Vũ Quang Minh tại một sự kiện đối ngoại. Ảnh: Thế giới và Việt Nam