Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định. Ảnh Bộ KHCN
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định. Ảnh Bộ KHCN
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định. Ảnh Bộ KHCN
Lên top