Thủ tướng bổ nhiệm tân Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao quyết định cho đồng chí Lê Văn Thanh. Ảnh VGP
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao quyết định cho đồng chí Lê Văn Thanh. Ảnh VGP
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao quyết định cho đồng chí Lê Văn Thanh. Ảnh VGP
Lên top