Thủ tướng bổ nhiệm Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam

Lên top