Thủ tướng bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam

Ông Lê Ngọc Quang được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.
Ông Lê Ngọc Quang được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.
Ông Lê Ngọc Quang được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.
Lên top