Thủ tướng bổ nhiệm Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

PGS.TS Chu Hoàng Hà (bên phải) được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam. Ảnh Viện HLKHCNVN
PGS.TS Chu Hoàng Hà (bên phải) được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam. Ảnh Viện HLKHCNVN
PGS.TS Chu Hoàng Hà (bên phải) được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam. Ảnh Viện HLKHCNVN
Lên top