Thủ tướng bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Thị Thu Vân. Ảnh VGP/Nhật Bắc
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Thị Thu Vân. Ảnh VGP/Nhật Bắc
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Thị Thu Vân. Ảnh VGP/Nhật Bắc
Lên top