Thủ tướng bổ nhiệm ông Lê Anh Tuấn làm Thứ trưởng Bộ GTVT

Ông Lê Anh Tuấn, người vừa được bổ nhiệm Thứ trưởng bộ GTVT. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ GTVT
Ông Lê Anh Tuấn, người vừa được bổ nhiệm Thứ trưởng bộ GTVT. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ GTVT
Ông Lê Anh Tuấn, người vừa được bổ nhiệm Thứ trưởng bộ GTVT. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ GTVT
Lên top