Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự Bộ Quốc phòng, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trao Quyết định bổ nhiệm cho Thứ trưởng Trần Quốc Phương Ảnh: Đức Trung/Báo Đầu tư
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trao Quyết định bổ nhiệm cho Thứ trưởng Trần Quốc Phương Ảnh: Đức Trung/Báo Đầu tư
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trao Quyết định bổ nhiệm cho Thứ trưởng Trần Quốc Phương Ảnh: Đức Trung/Báo Đầu tư
Lên top