Thủ tướng bổ nhiệm 3 thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh T.Vương
Trung tướng Hoàng Xuân Chiến được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh T.Vương
Trung tướng Hoàng Xuân Chiến được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh T.Vương
Lên top