Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Phó Tổng Tham mưu trưởng Lê Huy Vịnh được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
Phó Tổng Tham mưu trưởng Lê Huy Vịnh được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
Phó Tổng Tham mưu trưởng Lê Huy Vịnh được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
Lên top