Thủ tướng biểu dương người cứu cháu bé ngã từ tầng 12

Anh Nguyễn Ngọc Mạnh cứu bé gái khỏi tai nạn. Ảnh: VT
Anh Nguyễn Ngọc Mạnh cứu bé gái khỏi tai nạn. Ảnh: VT
Anh Nguyễn Ngọc Mạnh cứu bé gái khỏi tai nạn. Ảnh: VT
Lên top