Thủ tướng: Biến thách thức thành cơ hội, chuyển đối đầu thành hợp tác

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị Cấp cao Đông Á. Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị Cấp cao Đông Á. Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị Cấp cao Đông Á. Ảnh: VGP
Lên top