Thủ tướng: Bảo đảm nguồn cung hàng hóa, nhu yếu phẩm

Các siêu thị khẳng định có đủ hàng cung cấp trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Ảnh LDO
Các siêu thị khẳng định có đủ hàng cung cấp trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Ảnh LDO
Các siêu thị khẳng định có đủ hàng cung cấp trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Ảnh LDO
Lên top