Thủ tướng Ấn Độ quan ngại sâu sắc về diễn biến phức tạp trên Biển Đông

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Ấn Độ lần thứ 16. Ảnh: Asean2019.go.th.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Ấn Độ lần thứ 16. Ảnh: Asean2019.go.th.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Ấn Độ lần thứ 16. Ảnh: Asean2019.go.th.
Lên top