Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng kiêm nhiệm thêm trọng trách mới

Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top