Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn: EVFTA và EVIPA mang lại nhiều lợi ích kinh tế lớn

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thăm và làm việc tại Nghị viện Châu Âu thúc đẩy bỏ phiếu phê chuẩn EVFTA và EVIPA. Ảnh: BNG
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thăm và làm việc tại Nghị viện Châu Âu thúc đẩy bỏ phiếu phê chuẩn EVFTA và EVIPA. Ảnh: BNG
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thăm và làm việc tại Nghị viện Châu Âu thúc đẩy bỏ phiếu phê chuẩn EVFTA và EVIPA. Ảnh: BNG
Lên top