Thứ trưởng Bộ Y tế làm Phó Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ T.Ư

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định kiện toàn, bổ sung các đồng chí Ủy viên kiêm nhiệm Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương. Ảnh Ngô Khiêm
Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định kiện toàn, bổ sung các đồng chí Ủy viên kiêm nhiệm Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương. Ảnh Ngô Khiêm
Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định kiện toàn, bổ sung các đồng chí Ủy viên kiêm nhiệm Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương. Ảnh Ngô Khiêm
Lên top