Thứ trưởng Bộ Xây dựng làm Chủ tịch UBND Quảng Ninh

Ông Nguyễn Tường Văn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: CTV
Ông Nguyễn Tường Văn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: CTV
Ông Nguyễn Tường Văn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: CTV
Lên top