Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà sẽ nghỉ hưu theo chế độ từ 1.5

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đã trao Quyết định nghỉ hưu cho Thứ trưởng Trần Thị Hà. Ảnh Nguyễn Thắng
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đã trao Quyết định nghỉ hưu cho Thứ trưởng Trần Thị Hà. Ảnh Nguyễn Thắng
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đã trao Quyết định nghỉ hưu cho Thứ trưởng Trần Thị Hà. Ảnh Nguyễn Thắng
Lên top