Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thứ trưởng Bộ NNPTNT thị sát sản xuất nước nắm truyền thống tại Phú Quốc