Thứ trưởng Bộ LĐTBXH làm Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia

Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh (bên phải). Ảnh VGP
Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh (bên phải). Ảnh VGP
Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh (bên phải). Ảnh VGP
Lên top