Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định của Ban Bí thư cho ông Nguyễn Đức Trung. Ảnh: Thành Cường
Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định của Ban Bí thư cho ông Nguyễn Đức Trung. Ảnh: Thành Cường
Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định của Ban Bí thư cho ông Nguyễn Đức Trung. Ảnh: Thành Cường
Lên top